spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

                                                             

                       Podmínky osvojení zvířete

 

Zvířata mohou být vydána původnímu majiteli či novému osvojiteli pouze v případě, že prokáže svoji totožnost.

Zájemci o převzetí zvířete mohou prostory útulku navštívit jen v doprovodu zaměstnanců útulku.

Zvířata nesmějí být předávána osobám podnapilým, nezletilým a nesvéprávným.

Každý nový osvojitel obdrží potvrzení o převzetí zvířete z útulku a očkovací průkaz se záznamy o odčervení

a vakcinaci zvířete.

 

  

                     Osvojitel musí být při převzetí zvířete písemně poučen:

 

 - o povinnosti očkování svého psa proti vzteklině ve stáří od 3 do 6 měsíců, poté vždy jednou za rok, tak jak to vyplývá z veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.

                  

 - o povinnosti označení svého psa mikročipem do věku minimálně 3 měsíců, podle novely  veterinárního zákona č.302/2017 Sb.      

 - o povinnosti vydat zvíře v případě, že se do 4 měsíců od jeho nálezu přihlásí jeho prokazatelný majitel, podle občanského zákoníku.     

 - osvojitel zvířete zajistí do 15 dnů ode dne převzetí zvířete – psa z útulku přihlášení k evidenci na Městském/Obecním  úřadě dle svého bydliště.

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB