spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

                                                             

                       Podmínky osvojení zvířete

 

Zvířata mohou být vydána původnímu majiteli či novému osvojiteli pouze v případě, že prokáže svoji totožnost.

Zájemci o převzetí zvířete mohou prostory útulku navštívit jen v doprovodu zaměstnanců útulku.

Zvířata nesmějí být předávána osobám podnapilým, nezletilým a nesvéprávným.

Každý nový osvojitel obdrží potvrzení o převzetí zvířete z útulku a očkovací průkaz se záznamy o odčervení

a vakcinaci zvířete.

 

  

                     Osvojitel musí být při převzetí zvířete písemně poučen:

 

 - o povinnosti očkování svého psa proti vzteklině ve stáří od 3 do 6 měsíců, poté vždy jednou za rok tak, jak to vyplývá z ustanovení § 4, odst.1 ) , písm.f ) veterinárního zákona č. 166/1999 Sb.

                  

 - ve smyslu § 135 občanského zákoníku, o povinnosti vydat zvíře v případě, že se do 1 roku od nálezu přihlásí jeho prokazatelný původní majitel           

 - osvojitel zvířete zajistí do 15 dnů ode dne převzetí zvířete – psa z útulku přihlášení k evidenci na Městském úřadě ve Znojmě, kde po splnění ohlašovací povinnosti obdrží známku na psa a bude po dobu jednoho roku osvobozen od poplatku

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB