spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Zima a předjaří 2018

V loňském roce byl postaven v Zahradnictví Městské zeleně nový folník .  Je vybaven stolovým zařízením , které umožní využít maximálně pěstební plochu a také horkovzdušným vytápěním . Zde se budou pěstovat rostliny pro venkovní výsadby i pro prodej.

 Image

 

 

Počátkem roku jsme přistoupili k pěstebnímu zásahu , konkrétně k prořezávce topolů na ulici Sokolovská . Od minulého zásahu , který jsme realizovali za pomocí těžké techniky HZS , už uplynulo několik let a stromy začaly výškově dosahovat horních pater budov. Při silném větru horní větve tloukly do fasád a hrozilo rozbití oken. Topoly se jako rychle rostoucí dřeviny , dosahující impozantních rozměrů  nehodí do zástaveb . Zvlášť u štíhlých topolů černých , které mají křehké dřevo a v korunách prosychají, hrozí při větru k padání větví.

 Image

 

 

 

 

Je podivuhodné , kolik lidí si stále ještě myslí , že zahradníci přes zimu nemají co na práci a odpočívají . Stejně jako vinaři a ovocnáři , kteří obhospodařují velké plochy , tak ani zahradníci nemohou čekat s údržbou zeleně na jaro . Je potřeba využít každého dne, kdy není silný mráz a sníh . Stromy a keře je nutno prořezat , záhony vyhrabat od zbytků listí. Zelené plochy jsou velké a vše musí být připraveno na jaro.

 

 Image

 Image

 Image

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB