spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2021

 

příspěvkové organizace Města Znojma, v působnosti

odboru Územního plánování a strategického rozvoje

Rozpočet: výnosy, náklady a investiční dotace v tis. Kč

 

Městská zeleň Znojmo, příspěvková organizace

Rok

               2021

VÝNOSY

             37 950

NÁKLADY

             37 950

Výsledek hospodaření

před zdaněním

 

                       0

 

 

Investiční dotace

                       0

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023

Rozpočet: výnosy, náklady a investiční dotace v tis. Kč

Městská zeleň Znojmo, příspěvková organizace

Rok

 

 

2022

2023

V Ý N O S Y

 

37 950

37 950

N Á K L A D Y

 

37 950

37 950

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

investiční dotace

 

2 000

2 000

 

 

 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB