spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Rozpočet na rok 2024

Rozpočet na rok 2024

 

příspěvkové organizace Města Znojma, v působnosti

odboru Územního plánování a strategického rozvoje

Rozpočet: výnosy, náklady a investiční dotace v tis. Kč

 

Městská zeleň Znojmo, příspěvková organizace

Rok

               2024

VÝNOSY

             41 950

NÁKLADY

             41 950

Výsledek hospodaření

před zdaněním

 

                     0

 

 

Investiční dotace

                     0

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

Rozpočet: výnosy, náklady a investiční dotace v tis. Kč

Městská zeleň Znojmo, příspěvková organizace

Rok

 

 

2025

2065

V Ý N O S Y

 

42 950

43 950

N Á K L A D Y

 

42 950

43 950

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

investiční dotace

 

0

0

 

 

 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB