spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2020

 

příspěvkové organizace Města Znojma, v působnosti

odboru Územního plánování a strategického rozvoje

Rozpočet: výnosy, náklady a investiční dotace v tis. Kč

 

Městská zeleň Znojmo, příspěvková organizace

Rok

               2020

VÝNOSY

             36 950

NÁKLADY

             36 950

Výsledek hospodaření

před zdaněním

 

                       0

 

 

Investiční dotace

                       0

 

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022

Rozpočet: výnosy, náklady a investiční dotace v tis. Kč

Městská zeleň Znojmo, příspěvková organizace

Rok

 

 

2021

2022

V Ý N O S Y

 

37 950

37 950

N Á K L A D Y

 

37 950

37 950

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

investiční dotace

 

2 000

2 000

 

 

 

 

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB