spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
aktuality listopad 2020

Městská zeleň obnovila v katastru městské části Hradiště bývalou stezku s ovocnou alejí , která navazuje na polní cestu z Hradiště k studánce Samaritánka a vede směrem k hájovně. Při této akci bylo za nepříznivých klimatických podmínek vysázeno 45 stromů . Co se týče druhové skladby byly zde vysazovány třešně, švestky, mišpule a jeřáby. Původní alej ovocných stromů byla vykácena v sedmdesátých letech minulého století .

 Image

 

 Image

 

 Image

 

 Image

 

 

Na sídlišti Sokolovská souběžně se stavaři pokračují i naši zahradníci s vysazováním stromů. Nově zaseté trávníkové plochy se již zelenají.

 

 Image

 

 Image

 

 Image

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB