spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Duben 2021

Realizační skupina pokračuje ve výsevech na květných loukách . Jedná se o směs lučních květin s travním osivem , která se seje do připravených záhonů v travnatých plochách. Letos jsme seli na ulicích Příční, Pražská, Pod Soudním vrchem, Vančurova, náměstí Svobody, u ZŠ Pražská , v městských částech Přímětice, Mramotice , Načeratice a Oblekovice .

Také dokončila zahradnické práce na sídlišti Dukelská-Sokolovská a pokračuje v realizaci výsadeb a výsevů v Jubilejním parku.

 

 Image

 Image

 

 

 Na úseku Údržby veřejné zeleně jsme dokončovali kácení stromů odumřelých a stromů , jejichž odstranění povolila Komise pro životní prostředí . To bylo kácení na žádosti občanů. Také jsme museli odstranit stromy , které byly znaleckými posudky určeny jako nebezpečné z důvodů špatného zdravotního stavu. Souběžně pokračuje pletí okrasných záhonů a podsadby uhynulých keřů . Dále byla zahájena ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům a v poslední dubnové dekádě jsme zahájili seč trávníků. Spustili jsme kašny v parcích a nové i starší výsadby objíždí zavlažovací vozy.

 

 Image

 

 Image

 

 Image

 

 

I v měsíci dubnu pokračujeme ve výsadbách nových stromů. Celkem jich bylo vysázeno v různých částech města dalších 57  kusů . Jednalo se převážně o javory, jasany, vrby a platany .

 

 Image

 

 Image

 

 Image

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB