spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Březen 2022

V letošním předjaří jsme zahájili rekonstrukci keřového pásu na ulici Dukelských bojovníků . Stávající přestárlé keře jsme vyřezali . Následovat bude srovnání povrchu záhonu bagrem , který zároveň zlikviduje pařezy starých keřů. Potom přistoupíme k výsadbě stromů , což budou platany a poté k výsadbě keřového patra , kde budou převažovat tavolníky.

 Image

 

 Image

 

 Image

 

 

V zahradnictví Městské zeleně právě probíhá rekonstrukce vjezdu do areálu . Stará zeď , která byla ve špatném technickém stavu je odstraněna a místo ní je nyní nová zeď z betonových tvarovek. Bude nainstalována nová brána . Původní dřevěný kiosek nahradily dvě buňky , které budou sloužit jako kancelář a prodejna.

 

 Image

 

 Image

 

 

V letošním roce bude zahájena  rekonstrukce sídliště Kolonka . Součástí bude i nová sadovnická úprava . Pracovníci městské zeleně již zahájili odstraňování starých a nepotřebných dřevin. Součástí je i frézování starých pařezů.

 

 Image

 

 Image

 

 Image

 

 

Počátkem letošního roku rozšířily náš vozový park dva nové stroje. Jedná se o mulčovací sekačku John-Deere nejvyšší řady. Druhým strojem je univerzální nakladač MultiOne , který mimo lžíce a vidlí má další přípojné zařízení jako třeba příkopové rameno, půdní vrták , lištu na živé ploty.

 

 Image

 

 Image

 

 

V úterý 1.3. zahájili naši pracovníci na ulici Smetanova řez stromů z vysokozdvižné plošiny. Jedná  se o hluboké zmlazení koruny . Důvodem je vytvoření a vytvarování koruny nové , redukce rozměru stromů , které již zasahovaly do fasád a odstranění vyhnilých částí , které by mohly zapříčinit rozlomení koruny.

 

 Image

 

 

V letošní zimě zatím nebyla nouze o větrné počasí , kdy nárazy naměřené meteorologickými stanicemi dosahovaly síly vichřice . Toto počasí se podepsalo i na stavu stromů , kdy došlo k několika vývratům a polámané větve v korunách se daly počítat na desítky. Naši zaměstnanci odstraňovali větve a kmeny po zásazích HZS a potom pomocí plošiny a pil s nástavci polámané a zavěšené větve v korunách stromů.

 

 Image

 

 Image

 

Image 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB