spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Červenec 2023

Dne 23.6. proběhla již po několikáté kulturně společenská akce , na které se při hudbě a občerstvení setkali jak současní tak i bývalí zaměstnanci naší organizace. Pozvání přijaly i zástupkyně vedení města Znojma paní starostka Ing. Solařová a vedoucí odboru majetkového paní Mgr. Rybníčková , které v poděkovaly našim zaměstnancům za pracovní úsilí věnované zkrášlování a údržbě okrasných ploch.

 

 Image

 Image

 Image

 Image

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB